Fra forestilling på Hof bibliotek 23.03.2019

Fra forestilling på Hof bibliotek 23.03.2019

 
På turné for Teater. Ibsen (2019).

På turné for Teater. Ibsen (2019).

 

”Tusen takk for fantastisk forestilling! Og takk til eit engasjert publikum, her var det mye latter!”

Nord-Fron bibliotek (23.03.19)

 

Våren 2019 turnerte vi for Teater Ibsen. Her er noen av tilbakemeldingene:

“Frå oss er det kun positive tilbakemeldingar å gje til «Ha det på badet». Barna lo mykje og meinte det var moro :-) Ikkje skummelt eller skremmande heller. Dei vaksne såg barna hadde det bra, og hadde det også moro sjølve! Mange takk for ei morosam førestilling :-)”

 Heidi Færstaul Haugerud (Styrar Heddeli barnehage)

“Både små og store moret seg. Vi er svært fornøyd! Dette er også i samsvar med vårt pedagogiske ansvar og arbeid om språk, rim og rytme. Det var morsomt å se noen av 3-åringene som virkelig skoggerlo. Jeg er usikker på om de har bevissthet om rim, men effektene ellers var nok for dem.”

Gro Noraberg (Kollmyr barnehage)

“Barna på Enggrav hadde stor glede av forestillingen. Våre funksjonshemmede barn er i alderen 3-16 år, og vi kan anbefale til andre med lignende barnegrupper. Vi hadde forestillingen sammen med en ordinær barnehage, noe som gjorde at engasjementet fra disse barna smittet over på våre.”     

Bente Ljostveit Øino (Enggrav skole og barnehage)

“Den var morsom for både små og store. Perfekt varighet. Treffer målgruppa. Vi var veldig fornøyd :-)”

Ingunn Juklerød (Tufte barnehage)

“Forestillingen var flott! Morsom! Profesjonell! Barna lo masse! :-)”

Tone Kjelling (Holmestrand bibliotek)

“Veldig bra! Morsomt for små og store! Artig at det gjekk på rim!

Personalet i Tussejuv barnehage